08/2021 TUT Amazon/Walmart … Checkout Mọi Site 100% PED – Giao Hàng Ngay

24,000,000VND

08/2021 TUT Amazon/Walmart Checkout Mọi Site 100% PED

Tút mới cập nhật có những update sau:

 • Không cần sử dụng bất cứ phần mềm Antidetect hay OS Antidetect
 • Không cần Proxy/SSH/VPN …
 • 100% PED bất cứ site nào
 • Free BIN telegram group nếu bạn muốn kiếm BIN theo site cần carding
 • Free Tút Chợ đen để mua tài nguyên
 • Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
  Tất cả các tut đều tiếng Anh
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
  Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
  Một số sản phẩm sẽ giao hàng Ngay lập tức. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
  Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
  Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.Vui lòng đọc FAQ trước khi mua
Danh mục: