2019 Bộ Phần Mềm + Bộ Công Cụ Dành Cho Người Mới + Chuyên Nghiệp

4,800,000VND

Khi mới bước vào con đường Carding (Con đường chúng ta đi :D) bạn không biết sẽ bắt đầu từ đâu?

Với bộ công cụ này bạn sẽ có đầy đủ software cho con đường này.

Bộ công cụ gồm : Bộ phầm mềm Carding – Bộ Công Cụ Cho người mới.

Đã kiểm tra và hoạt động 100%

★FULL CRACKED ADOBE PHOTOSHOP CC 2016 ★FRAUDFOX ★ACCOUNT CREATOR EXTREME ★FULL CRACKED MICROSOFT OFFICE 2016 COMPLETE PACKAGE ★ADVANCED ID CREATOR ★WIN RAR PRO CRACKED ★RECEIPT GENERATOR ★PROXYFIRE 1.25 ★#1 BITCOIN STEALER AND MASS ADDRESS GENERATOR CAN GENERATE 100,000 ADDRESSES, RATS, ULTIMATE VOICE CHANGER, MASSIVE CRYPTER PACK CONTAINING OVER 70 PRO CRYPTERS, UBER FRAUD PACK, PROFESSIONAL RECEIPT GENERATORS … Và hàng ngàn phần mềm để bạn sử dụng.

10GB phần mềm + 100 Tuts để sử dụng.

Tất cả các phần mềm đều clean và 100% hoạt động.

Chúng tôi không hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

 

Danh mục: