Hướng Dẫn Tạo Seller Amazon từ A – Z Bypass Postcard

36,000,000VND

7 Bước hướng dẫn để tạo amazon seller :

  • Cấu hình VPS cho amazon
  • Proxy + Cấu hình : Chỗ mua proxy cho amazon Residential/Mobile/Dedicated/Business + Cấu hình chống leaks
  • Docs nguyên bộ Amazon chỗ mua hướng dẫn cách mua.
  • Tạo bank hoặc mua thẻ ( hướng dẫn )
  • Phone
  • Hướng dẫn đăng ký
  • Bill ( để pass bill)

Các sản phẩm được bán ở UGVN là những sản phẩm về kĩ thuật được sưu tầm mua từ các chợ, diễn đàn từ nhiều nguồn. Các sản phẩm của chúng tôi chỉ có tính học hỏi. Các bạn cần biết làm gì hay muốn gì khi sử dụng sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi 100% không liên quan đến việc các bạn làm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cung cấp tút hướng dẫn bạn cần có công cụ bạn cần chuẩn bị. ( Có sẵn hướng dẫn ở Tut)

Lưu ý tut private chúng tôi chả bán cho cá nhân, quý khách sử dụng cho team vui lòng không share ra ngoài team. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu tut fix khi bạn dùng cho team và sẽ không update lại nếu bạn dùng cho team khi có tut mới.

Vui lòng đọc FAQ của chúng tôi khi mua hàng ở UGVN

Tut được giao ngay sau khi thanh toán

Danh mục: