Kiếm 1500 – 2000$ mỗi ngày không Hack cùng Facebook

7,200,000VND

Don’t pass your time in facebook for nothing today you can make money with this simple method So what is method ? If you have free 2-3 hours in a day , I guarantee you , you will make 50 $ just from air, and if you will be lucky you will make 300 $ in day. WHAT YOU NEED : # investment : 4-8$ # 2-3 hours daily # Facebook (i guess everyone using facebook daily 🙂 ) Daily minimum profit 50$ guarranted. It can go up to 300-400$ as well if you invest more time than 2-3 hours a day.
Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Tất cả các tut đều tiếng Anh
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

còn 3 hàng

Mã: fb03 Danh mục: ,