New PC TUT 11/2021 – Amz/Wm/FB/PP/GG … All Website Carding – 100% PED never LED

24,000,000VND

New : Kỹ thuật mới/ Tut mới tháng 11 100% thành công không bao giờ thất bại cho toàn bộ các website không check OTP. Như amazon, walmart, paypal, google, esty, homedepot, facebook … Hỗ trợ mọi hệ điều hành.

Yêu Cầu :

Máy tính/VPS Windows hoặc Mac hoặc Linux

Socks 5

VPN

Chi phí setup ban đầu : 100$

Free Setup thông qua Teamviewer Ultraview

 • Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
  Tất cả các tut đều tiếng Anh
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
  Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
  Một số sản phẩm sẽ giao hàng Ngay lập tức. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
  Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
  Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.Vui lòng đọc FAQ trước khi mua
Danh mục: