New TUT/TOOLS PC 09/2021 AMZ/WM… Checkout + Ebay/AMZ/Esty… Seller Reg 100% PED

24,000,000VND

New TUT 09/2021 AMZ/WM… Checkout + Ebay/Amazon Seller Reg

Tools mới dành cho Windows – 100% PED thích hợp để checkout amz/wm/bb … Thích hợp tạo acc ebay/amz/esty …

Chạy được nhiều profiles trên 1 PC/Laptop

Yêu cầu :

Máy tính Windows – RAM 16GB/ CPU AMD Ryzen 5/7 hoặc Intel Core i5/7 càng mới càng tốt – Card màn hình.

Chi phí phần mềm : 300$/tháng

Hỗ trợ Setup miễn phí 100% qua Ultraview

Tut được giao ngay sau khi thanh toán.

 • Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
  Tất cả các tut đều tiếng Anh
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
  Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
  Một số sản phẩm sẽ giao hàng Ngay lập tức. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
  Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
  Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.Vui lòng đọc FAQ trước khi mua
Danh mục: