NON VBV 9/2019 BIN LIST

720,000VND

ᴠʙᴠ (ᴠᴇʀɪғɪᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ) – ᴇxᴛʀᴀ ʟᴇᴠᴇʟ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪᴏɴ ɪs ᴀᴅᴅᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀᴅ ғʀᴏᴍ ғʀᴀᴜᴅ. ʟɪᴋᴇ ᴅᴏʙ, ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ, sᴏᴄɪᴀʟ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ɴᴜᴍʙᴇʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏᴛʜᴇʀ’s ɴᴀᴍᴇ, ᴇᴛᴄ. ᴀʟsᴏ sᴇɴᴅɪɴɢ ᴏᴛᴘ (ᴏɴᴇ-ᴛɪᴍᴇ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ) ᴀs ᴇxᴛʀᴀ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ʟᴇᴠᴇʟ ᴛᴏ ᴄᴀʀᴅ ᴏᴡɴᴇʀ ᴍᴏʙɪʟᴇ ɴᴜᴍʙᴇʀ ᴛᴏ ᴠᴀʟɪᴅᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ ᴛʀᴀɴsᴀᴄᴛɪᴏɴ. ɴᴏɴ ᴠʙᴠ (ᴠᴇʀɪғɪᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ) – ʜᴀɴᴅʏ ᴛᴏ ᴜsᴇ. ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴇxᴛʀᴀ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴀs sᴘᴇᴄɪғɪᴇᴅ ɪɴ ᴠʙᴠ ᴄᴀʀᴅ ᴡʜɪʟᴇ ᴅᴏɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴛʀᴀɴsᴀᴄᴛɪᴏɴ. ᴍsᴄ (ᴍᴀsᴛᴇʀᴄᴀʀᴅ sᴇᴄᴜʀᴇ ᴄᴏᴅᴇ) – sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ʟᴇᴠᴇʟ sᴀᴍᴇ ᴀs ᴠʙᴠ ᴄᴀʀᴅ.

Mô tả

ᴠʙᴠ (ᴠᴇʀɪғɪᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ) – ᴇxᴛʀᴀ ʟᴇᴠᴇʟ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪᴏɴ ɪs ᴀᴅᴅᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ ᴛᴏ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀᴅ ғʀᴏᴍ ғʀᴀᴜᴅ. ʟɪᴋᴇ ᴅᴏʙ, ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ, sᴏᴄɪᴀʟ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ɴᴜᴍʙᴇʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏᴛʜᴇʀ’s ɴᴀᴍᴇ, ᴇᴛᴄ. ᴀʟsᴏ sᴇɴᴅɪɴɢ ᴏᴛᴘ (ᴏɴᴇ-ᴛɪᴍᴇ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ) ᴀs ᴇxᴛʀᴀ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ʟᴇᴠᴇʟ ᴛᴏ ᴄᴀʀᴅ ᴏᴡɴᴇʀ ᴍᴏʙɪʟᴇ ɴᴜᴍʙᴇʀ ᴛᴏ ᴠᴀʟɪᴅᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ ᴛʀᴀɴsᴀᴄᴛɪᴏɴ. ɴᴏɴ ᴠʙᴠ (ᴠᴇʀɪғɪᴇᴅ ʙʏ ᴠɪsᴀ) – ʜᴀɴᴅʏ ᴛᴏ ᴜsᴇ. ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴇxᴛʀᴀ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴀs sᴘᴇᴄɪғɪᴇᴅ ɪɴ ᴠʙᴠ ᴄᴀʀᴅ ᴡʜɪʟᴇ ᴅᴏɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴛʀᴀɴsᴀᴄᴛɪᴏɴ. ᴍsᴄ (ᴍᴀsᴛᴇʀᴄᴀʀᴅ sᴇᴄᴜʀᴇ ᴄᴏᴅᴇ) – sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ʟᴇᴠᴇʟ sᴀᴍᴇ ᴀs ᴠʙᴠ ᴄᴀʀᴅ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NON VBV 9/2019 BIN LIST”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.