Socks 5 Theo yêu cầu

120,000VND

★★ FRESH CLEAN HQ SOCKS ★★

★★ FRESH CLEAN HQ SOCKS ★★ ANY COUNTRY !! ★★

Using a sock, will allow you to make your IP appear in the same area as the address of the CVV / PayPal holder. A VPN only allows you to choose your country but not a precise location. Besides the IP address you will get from a VPN is most likely blacklisted!
A Sock is used as a way to “cheat” the security system and make them believe that you are living in the CVV / Paypal real holder area!!

You will receive a HIGH QUALITY, FRESH, CLEAN and PRIVATE SOCKS5.

Provide me with (if you have) :
▶ Zip Code
▶ City
▶ State
▶ Country
you are needing for each sock and I will provide the closest one available.
If no specified location is given you will receive a random location.

Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Tất cả các tut đều tiếng Anh
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

Danh mục: