TUT : Anti Detect AMZ/WM/EBAY/Paypal/FB 100% – Nhiều Session – Không Cần Antidetect/LS/Multilogin – Video HD – Suốt Đời – Bonus Tut Đổi VPS port RDP

2,400,000VND

Tút hướng dẫn Fake proxy 100% Anonymizer/ Anti Canvas Fingerprint/WebGL/GEO không cần thuê hay mua Antidetect/Liken Sphere/Multilogin hay bất cứ Anti Web-Browser nào cả. Có thể chạy nhiều Session cùng lúc. Có Video hướng dẫn + Tài liệu.

Đỡ mất tiền mua Antidtect 600$, Thuê Multilogin, Linken Sphere 100$/tháng. Sử dụng User-agent thoải mái, có thể sử dụng UA của các Antidetect/Multi/LS hoặc tự kiếm, mua.

Thích hợp cho việc checkout Amazon/Walmart/Ebay/Facebook/Paypal và mọi cổng checkout Non VBV. Nuôi Acc …

Yêu cầu :

  • Máy tính/VM/VB/VPS/Dedicated Server hoạt động trên mọi hệ điều hành thông dụng Windows/MacOs/Linux
  • Fresh Proxy Socks5/HTTPs

Tut đạt được khả năng Fake 100% đối với whoer whatleaks ipleak dnsleak. Trên 99.9% đối với browserleaks và 0% đối với fvision.

Đây không phải phần mềm, không phải TUT hướng dẫn check out. Đây là TUT về kỹ thuật về chống Anti Fraud của các cổng checkout. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề checkout của bạn thành công hay không vì còn cần nhiều yếu tố như (CC/VBV/MSC …).

Tut chỉ hướng dẫn về kĩ thuật máy tính, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng TUT của chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm Pháp Luật.

 

Danh mục: