US Ebay Seller Acc Unlimited With Window Remote Access + Paypal Access

24,000,000VND

Ebay seller account 450+ products sold + many positive feedback

Have cookies/UA/ email + password ebay

Have paypal account attach + email paypal + password

100% success loging and using.

VPS 12GB RAM 4 core 1 month can be renew

Acc được nuôi hơn 1 tháng, có thể thay email và số phone

This acc can be using for purschase, list product, send money from PP account, buy unlimited giftcard, call for steath account and many thing …

Bảo hành logged vào vps 1 tháng, acc được log sẵn ở VPS cùng PP., 911 VPS 1000 IP có sẵn ở Vps

Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Tất cả các tut đều tiếng Anh
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

Danh mục: