X1 EMV SOFTWARE UNLIMITED – NO LICENCE NEEDED – INSTANT DOWNLOAD

2,400,000VND

X1 EMV SOFTWARE UNLIMITED – NO LICENCE NEEDED

ALL WORLD WIDE STORED AID CURRENCY CODES SAVED You can now modify easily everything you want on your jcop card. You can read a real bank card, save the FULL SCRIPT and REWRITE it with another Track 2, currency code, country code, FULL ARQC SUPPORT. You can even change Name and Application Label. You can build your own card from A to Z. There are 3 modes INTERNAL , IST GENERATE and IST LOAD. THIS VERSION IS FULL , IT HAS NO LICENSE WHATSOEVER!! YOU HAVE FULL ACCESS TO ALL FEATURES If errors show port error , the port error is caused if the writer NOT compatible with the mcr200 device or an ar21 ar22

Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Tất cả các tut đều tiếng Anh
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

Danh mục: