Hướng Dẫn Đổi Password Add Phone

Tiếng Việt

 1. Chọn 1 số điện thoại chưa từng add vào ICQ nào
 2. Đăng nhập vào phần mềm ICQ dành cho máy tình ( Không được đăng nhập qua điện thoại) Login bằng ID và Pass bằng cách chọn Login used UID bên dưới phần mềm.
 3. Chọn setting ở dưới hình bánh xe răng cưa
 4. Ở mục setting bấm vào icon avatar ( bên trái ngay bên trên).
 5. Ở bên phải chọn Edit profile
 6. Sẽ mở ra trình duyệt mới , ở trình duyệt chạy https://icq.com/YOURICQNUMBER/verifyphone, với YOURICQNUMBER là số icq mới mua của bạn.
 7. Đánh số phone của bạn muốn add vào và Password để nhận tin nhắn confirm

Sử dụng ICQ number:

 1. Login vào ICQ ở máy tính/ điện thoại bằng phone/icq number.
 2. Nếu hiển thị antispam thì làm theo hướng dẫn
 3. Nếu không hiển thị thì cứ sử dụng bình thường
 4. Sau đó bạn có thể dùng bằng điện thoại.

Đổi Password:

 1. Vào https://icq.com/password/en
 2. Đánh số phone đã add vào.
 3. Đánh mã captcha
 4. Nhận mã confirmed đánh vào.
 5. Đổi password mới

Nếu các bước trên không được do ICQ chưa active tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau 24h

Chú Ý
Mỗi số phone chỉ verify với một số ICQ, nếu bạn verify với số phone cũ vào ICQ mới thì tài khoản ICQ cũ sẽ bị khóa và mọi danh bạ tin nhắn sẽ chuyển qua ICQ mới.

English :

0) Get phone number that was not used with any other ICQ account.
1) Login by using official desktop ICQ client (not via smartphone).
2) Click on “settings” button on bottom of the page.
3) In settings view click on avatar icon (at left, first from above).
4) At right click on “Edit profile” link.
5) In opened browser window of Profile go to following link: https://icq.com/YOURICQNUMBER/verifyphone, where YOURICQNUMBER is your icq number.
6) Fill your phone number and password to get confirmation code on SMS message.

Starting using your ICQ number:

1) Login via official desktop ICQ client.
2) If you got antispam link, then go with it and validate the number.
3) If you got no antispam link, then do nothing.
4) Try to change nickname on number and make sure that number can be found via ICQ

If you can not reset password,
then try to do it in more 24 hours.

WARNING:
One phone number should
be veryfied only with one ICQ number.
If you verify phone number
with second ICQ number,
then first ICQ number gets blocked
and all its contacts are moved
to second ICQ number!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.