Điều Khoản, Liên Hệ Và Thanh Toán

Thông Tin Thanh Toán :

Perfect Money : PM Voucher

Tiền Ảo : Vui lòng thanh toán trực tiếp ở website

Hướng dẫn mua hàng hàng và thanh toán :

Bạn chọn sản phẩm, ở những sản phẩm không có lựa chọn thì bạn chọn mua hàng rồi vào giỏ hàng để thanh toán. Ở những sản phẩm có lựa chọn bạn chọn sản phẩm để mua rồi chọn mua hàng rồi vào giỏ hàng để thanh toán.

Hiện tại website hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua PM voucher và Tiền ảo duy nhất. Các hình thức thanh toán khác vui lòng liên hệ chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ :

Email :

  • admin@ugvn.us ( Admin )
  • vndarknet@protonmail.com ( Support )

ICQ :

  • 385858585 ( Admin )
  • 88999500 ( Support )

Telegram: https://t.me/ugvnus

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG :

Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Tất cả các tut đều tiếng Anh
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không hướng dẫn, cài đặt hay làm bất cứ việc gì liên quan đến TUT, Tools, Soft … hãy mua khi bạn biết bạn muốn gì!
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

Select your currency
VND Đồng Việt Nam